Hoppa till innehåll

Slutbetyg

Jag har ett samlat betygsdokument. Kan jag erhålla ett Slutbetyg?

Slutbetyg kan endast utfärdas till och med 2025-06-30 enligt övergångsregler fastställda av regeringen och är ett rektorsbeslut enligt förordningen (2002:1012). Slutbetyg från komvux består av betyg inom skalan MVG-IG och nya betyg i betygsskalan A - F. Kontakta studievägledare för planering av slutbetyg från komvux. Slutbetyg från komvux ska innehålla 2 350 poäng varav 90% ska vara godkända betyg.
OBS! Betyg i Estetisk verksamhet och Idrott och hälsa A kan inte ingå i ett slutbetyg från Komvux. 
Kontakta komvux@salem.se för mer information och planering av slutbetyg.